Menu
hotline Hotline: 0911 588 777
  • Language:
  • vi
  • en
  • en
Hình thức thanh toán
Hình thức thanh toán
  • admin
  • 01.04.2017/li>

Chính sách này được áp dụng khi Khách hàng có quan hệ giao dịch với Công ty, và bất kỳ thời điểm nào Khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ do Công ty cung cấp, tức là Khách hàng đồng ý với các điều khoản mà Công ty quy định trong Chính sách này (bao gồm cả các phần bổ sung, sửa đổi tùy từng thời điểm).

Tùy tình hình, nhu cầu thực tế, Công ty có thể điều chỉnh Chính sách này mà không cần thông báo hay được sự đồng ý của Khách hàng. Khi cập nhật nội dung chính sách này, Công ty sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” ở phần cuối của Chính sách, vì vậy trước khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Công ty Khách hàng nên thường xuyên kiểm tra lại Thông tin Chính sách để có các bản cập nhật mới nhất. Trong trường hợp Công ty cập nhật Chính sách và Khách hàng sử dụng Dịch vụ sau khi Chính sách đã được cập nhật, điều đó có nghĩa là Khách hàng đồng ý và chịu ràng buộc với (các) điều khoản mới được xác định trong bản Chính sách cập nhật.

1.  Tư vấn: Khi Khách hàng đến  showroom của Công ty hoặc liên hệ qua điện thoại  hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ qua website của Công ty, Khách hàng sẽ được đội ngũ tư vấn bán  hàng của Công ty trực tiếp tư vấn và giới thiệu thương hiệu,máy móc, thiết bị ... đáp ứng tốt nhất với nhu cầu và điều kiện của Khách hàng .

2.    Đặt hàng: Khi Khách hàng đã lựa chọn được sản phẩm phù hợp Khách hàng sẽ tiến hành đặt hàng với Công ty bằng cách liên hệ trực tiếp tại showroom  của Công ty theo sự hướng dẫn cụ thể của nhân viên Tư vấn bán hàng của Công ty.

3.   Giao kết hợp đồng:  Sau khi Khách hàng đặt hàng theo quy định tại tiểu mục 2 trên đây, nhân viên tư vấn bán hàng của Công ty sẽ liên hệ và mời Khách hàng đến showroom để tiến hành ký kết hợp đồng mua bán.

4.  Thanh toán: Sau khi hợp đồng được ký kết, Khách hàng sẽ thực hiện thanh toán cho Công ty theo phương thức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo các điều kiện, nội dung được thỏa thuận cụ thể giữa Công ty và Khách hàng trong Hợp đồng.

5.   Bàn giao thiết bị và chuyển giao công nghệ: sau khi Khách hàng thanh toán cho Công ty theo quy định tại Hợp đồng và trong thời hạn được thỏa thuận tại hợp đồng Công ty sẽ tiến hành thủ tục bàn thiết bị  cho Khách hàng theo quy định tại Chính sách giao nhận  đề cập tại Mục 2 dưới đây và đồng thời hướng dẫn khách hàng thao tác sử dụng máy móc.

Tin tức khác